Digitālā komiteja

Otrajā Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas sēdē, kuru vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministre Inga Bērziņa, tika pārrunāta jaunā pieeja e-pārvaldes investīciju projektu atlasei. Ministrijas eksperti iepazīstināja komitejas pārstāvjus ar atlases pamatprincipiem un galvenajiem kritērijiem, kā arī prezentēja projektu priekšatlases ceļakarti.

“Lai sasniegtu maksimālo labumu valstij un sabiedrībai kopumā, kā arī varētu pieņemt izsvērtus lēmumus, kurās jomās investīcijas visvairāk nepieciešamas, ir būtiski vienoties un izdiskutēt principus un kritērijus pirms izvērtēšanas process tiek uzsākts. Šāda pieeja ļaus veiksmīgi novērtēt projektu potenciālu un atbilstību kopējām valsts un sabiedrības vajadzībām. Rūpīga sākotnējā atlase ir pamats tam, lai investīcijas tiktu novirzītas projektiem ar vislielāko pozitīvo ietekmi uz valsts pārvaldes darbu, ieguvumiem sabiedrībai un tautsaimniecībai kopumā,” pauda VARAM ministre Inga Bērziņa.

Ir jāveido tādi valsts pārvaldes risinājumi un pakalpojumi, kas vienlaikus veicinātu arī privātā sektora digitalizāciju un jaunu pakalpojumu un produktu izveidi. Izstrādātie kritēriji izvirzīti, lai sasniegtu rezultātus, ko paredz jau pieņemtie politikas dokumenti - Valdības rīcības plāns, Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam, Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, ES digitālās desmitgades mērķi, nozaru pamatnostādnes u.c.

E-pārvaldes projektu atlases ceļa kartē īpaša uzmanība tiek pievērsta prioritārajām jomām, kas būs arī ar pozitīvu ietekmi uz mazo un vidējo uzņēmumu segmentu, pārvaldes digitālo attīstību, datu ekonomiku, valsts pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kompetenču centru atbalstam, inovāciju un mākslīgā intelekta izmantošanai, kā arī drošības stiprināšanai. Līdz ar to būs nepieciešama regulāra portfeļa pārskatīšana un atjaunošana, lai saglabātu atbilstību aktuālajām vajadzībām un izaicinājumiem.

Ministrijas tiks aicinātas iesniegt nozaru vajadzības saskaņā ar komitejā apstiprinātajiem kritērijiem.

Digitālās modernizācijas tematiskās komitejas mērķis ir attīstīt sabiedrības un valsts pārvaldes spēju efektīvi izmantot digitālo tehnoloģiju iespējas, paaugstināt valsts un tautsaimniecības konkurētspēju.

Sabīne Spurķe
Ministres padomniece komunikācijas jautājumos
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
+37120604166
sabine.spurke@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv