Fondi un investīcijas Preses relīze
Parks

2023. gada 6. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi.

Pasākumam1 pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 23,66 milj. eiro apmērā ir paredzēts publiskās ārtelpas attīstīšanai pilsētu funkcionālajās teritorijās vismaz 117 666 m2 apmērā, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un palielinot sabiedrības drošību:

  • pie mobilitātes punktiem;
  • pie ēkām, kur tiek sniegti valsts vai pašvaldību pakalpojumi;
  • pie ēkām, kurās tiek veikta uzņēmējdarbība;
  • vietās, kur paredzētas darbības, kas palielinās sabiedrisko drošību, u.c. vietās.

Vienam projektam maksimālais pieejamais ERAF finansējums ir 800 tūkst. eiro. Vienas pašvaldības ietvaros iesniedz ne vairāk kā divus projektu iesniegumus.

Pasākuma ietvaros pašvaldības varēs veikt teritoriju labiekārtošanu un nepieciešamo inženiertehnisko pieslēgumu (elektroenerģija, ūdenssaimniecība un siltumapgāde) vai dziļurbumu ierīkošanu (dzeramā ūdens padeves nodrošināšanai).

Pasākumu paredzēts īstenot līdz 2026.gada 31.decembrim.

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2023. gada 11.aprīļa Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas sēdē. Atlasi organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

[1] Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.3.pasākums "Publiskās ārtelpas attīstība"