NFI projekts
logo

Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros ir izstrādāti vairāki metodiskie materiāli un attīstības plānošanas dokumenti. Lai tie būtu pieejami vienuviet un ērti atrodami visiem pašvaldību un reģionu attīstības plānošanas speciālistiem, izveidots saraksts ar projekta ietvaros sagatavotajiem materiāliem.

Metodiskie materiāli, ziņojumi, izvērtējumi:

 

Attīstības plānošanas dokumenti:

 

Citi materiāli: