Digitālā transformācija
Digitālas gaismas, attēlam ir ilustratīva nozīme

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs, kopā ar VARAM digitālā bloka ekspertiem šodien piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu  digitālo ministru sanāksmē, lai apspriestu aktuālos jautājums saistībā ar Eiropas vienotās digitālās identitātes regulējuma un tehnisko risinājumu izveidi un integrāciju pakalpojumos reģionā, zaļās datu telpas izveidi un digitālo iekļaušanos, ņemot vērā pandēmijas radīto situāciju. 

Pirmā apspriežamā tēma - zaļā datu telpa paredz attīstīt Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģiona datu telpu, savstarpēji daloties un padarot valstīm pieejamākus mobilitātes, ģeotelpiskos un citus datus, kas palīdzētu izdarīt vērtīgus secinājumus un pieņemt datos balstītus, kvalitatīvus lēmumus par vides un klimata politikas jautājumiem. 

Savukārt pārrunājot Eiropas vienoto digitālo identitāti, valstu pārstāvji apsprieda iespējamos sadarbības virzienus, tai skaitā kopīgas pozīcijas izstrādes iespējas  regulas par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS) pārskatīšanas procesā, lai nodrošinātu, ka jaunais risinājums "digitālās identitātes maks" veiksmīgi tiek integrēts publiskā un privātā sektora pakalpojumos visā reģionā. Kā labās prakses piemērs tiek izcelti VARAM sagatavotie grozījumi  Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā, kas nodrošinās iespēju droši un uzticami apliecināt savu identitāti digitālajā telpā ne tikai valsts, bet arī privātajā sektorā ikvienam Latvijas iedzīvotājam, izmantojot nacionālo eID līdzekli.  

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja nacionālo politiku un attīstības stratēģiju arī digitālās iekļaušanās jautājumā. Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma daudzu valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamība klātienē ir ievērojami samazinājusies, izgaismojot nozīmīgas iedzīvotāju grupas nepietiekamās digitālajās prasmes, kas ir nepieciešamas, lai veiksmīgi izmantotu digitālā laikmeta iespējas. Sanāksmē reģiona valstu pārstāvji dalījās ar pieredzi, kā padarīt pakalpojumus pieejamus un ērtus ikvienam iedzīvotājam. VARAM izstrādātajās Digitālās transformācijas pamatnostādnēs sadaļa “Digitālās prasmes un izglītība”, veidos vienotu pieeju digitālo prasmju attīstībai sabiedrībā: bērniem un jauniešiem, personām ar invaliditāti, senioriem, uzņēmējiem un darbiniekiem, lai elektroniskos pakalpojumus padarītu pieejamus visiem.

Papildus minētajiem jautājumiem dalībnieki apsprieda turpmākās aktivitātes saistībā ar pārrobežu digitālo pakalpojumu attīstību reģionā, valodu tehnoloģiju pilnveidošanu un nākošajā gadā plānotās Norvēģijas prezidentūras izvirzītās izaugsmes prioritātes.  

 

 

Informāciju sagatavoja:  
Sabiedrisko attiecību nodaļa