Datums 25. februāris, 2022
Laiks11.30–16.30
Vieta Tiešsaiste

25. februāris plkst. 11.30-16.30 platfromā ZOOM notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tiešsaistes konference “Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki”.

Konferences mērķis ir pārrunāt vairāku ar jūru un piekrasti saistītu sadarbības projektu rezultātus, kā arī citus aktuālus jautājumus, kas būtu interesanti un saistoši piekrastes pašvaldībām un ar jūru, un piekrasti saistīto jomu pārstāvjiem. Konferences fokusā būs piekrastes apdzīvoto vietu attīstība un labbūtība, piekrastes vide, tūrisms un rekreācija, potenciālā atkrastes vēju elektrostaciju un ar to saistītās infrastruktūras attīstība, t.sk. ar šiem tematiem saistīto ietekmju novērtējumi un to  analīzes rīki.

Konferencei var reģistrēties  līdz 21.februārim: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe15fwi8vlMl0faNTcMGe4wa_-zEXHXL0teIL2M9FEGb0eghg/viewform

Pieslēgšanās konferencei no plkst. 11.10. Pieslēgšanās saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsūtīta neilgi pirms konferences.