02.04.2019

Nosaukums:

Gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plāns 2019. - 2030. gadam

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2019.gada 06.maijam.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts

Dokumenti:

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri

Aprites stadija:

06.06.2019. izsludināts VS sanāksmē (VS-528)

Aprites stadija:

Precizēta dokumentu redakcija (2019. gada augusts)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts

Aprites stadija:

Precizēta plāna redakcija (2019. gada decembris)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts

Aprites stadija:

Precizētā dokumenta redakcija (2020. gada 11. marts)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv