22.10.2020

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm””

Aprites stadija (04.04.2017.):

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv

Aprites stadija (22.10.2020.):

Aktualizēta redakcija

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Eņģele-Volkova, tālr. 670265465, guna.engele-volkova@varam.gov.lv