22.01.2018

 

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru, aprēķināšanas un samaksas kārtību"

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā, precizēta versija.
Plānots izsludināt VSS 15.02.2018.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I. Tapiņa, tālr. 67026519, inga.tapina@varam.gov.lv