15.11.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

10.11.2016. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-1097)

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Teibe, tālr. 67026574, iveta.teibe@varam.gov.lv