28.09.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2017. gada 15. maijam

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Pavadošie dokumenti

Aprites stadija:

01.06.2017. Noteikumu projekts izsludināts VSS (VSS-564)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Pavadošie dokumenti

Aprites stadija:

17.10.2017. Noteikumu projekts iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Pavadošie dokumenti

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv