29.07.2016

Nosaukums:

Politikas plānošanas dokuments „Koncepcija par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, izsludināts VSS 23.10.2014

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Iesniegts VK 27.07.2015 izskatīšanai MKK

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Pievienoti aktualizēti dokumenti

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites stadija:

Pēc tikšanās ar Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociāciju, Advokātu atbalsta biedrību un Baltijas ģeologu asociāciju, kas notika 2016. gada 6. jūlija sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir precizēti: Ministru kabineta rīkojuma projekts par Koncepcijas par zemes dzīļu izmantošanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei projektu un koncepcijas projekta 2. un 4. pielikums.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

D.Ozola, tālr. 67026518, dace.ozola@varam.gov.lv