Par izglītības iestāžu investīciju projektu pieteikumiem

16.04.2019

Pamatojoties uz Likumā par valsts budžetu 2019. gadam 15. panta pirmajā daļā noteikto pašvaldības var izmantot aizņēmuma iespējas izglītības iestāžu investīciju projektu finansēšanai 2019. gadā, ja ir sniegts valsts institūcijas atzinums par izglītības iestādes ēkas neatbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgtspēju izglītības funkcijas nodrošināšanā.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanu, jāievēro šādi nosacījumi:

a) ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas  pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta nepieciešamību izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un ieguldījumu ilgtspēju izglītības funkcijas nodrošināšanā.

b) pašvaldības budžeta līdzfinansējums sākot ar 2019. gadu nav mazāks par 10 procentiem un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 90 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām.

c) projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums,  pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2019.gadā nav mazāks par 10 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019.gadā.

d) pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu.

Pašvaldības pieteikumus gatavo pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos Nr.196 ,,Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” noteiktajam, vienlaicīgi ievērojot Vides aizsardzības unreģionālās ministrijas 2019.gada 15.aprīļa Rīkojuma Nr.1-2/55 ,,Par izglītības iestāžu investīciju projektu finansēšanas komisijas izveidi” pielikumā noteiktos kritērijus investīciju projektu finansēšanai izglītības iestāžu jomā.

Pašvaldības pieteikumus nosūta uz VARAM e-pasta oficiālo adresi vai  pnp@varam.gov.lv

Vēršam uzmanību, ka ienākošajam e pastam ir 15 mb ierobežojums! Lūdzam izvērtēt šo lielumu un, ja tas šķiet par mazs sūtiet vairākās daļās.