Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa

2011.gada 2.septembrī ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Raimonda Vējoņa rīkojumu tika izveidota Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupa (turpmāk – koordinācijas grupa). Tā nodrošinās sadarbību un viedokļu saskaņošanu starp valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, pētnieciskajām iestādēm un sabiedrību, īstenojot Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (Ministru kabinetā tās tika apstiprinātas 2011.gada 20.aprīlī).

Personālsastāva izmaiņu dēļ  iepriekšminētais rīkojums  2015.gada 5.jūnijāī tika aizstāts ar rīkojumu Nr.153 „Par Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupu”.

Koordinācijas grupā ir iekļauti pārstāvji no visām piekrastes pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldes, Aizsardzības, Iekšlietu, Ekonomikas, Satiksmes, Zemkopības un Kultūras ministrijām, Rīgas un Kurzemes plānošanas reģioniem, kā arī no Latvijas pašvaldību savienības, Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības un Vides konsultatīvās padomes.

Konkrētu jautājumu risināšanā tiks pieaicināti arī eksperti gan no Latvijas, gan Baltijas jūras reģiona piekrastes pašvaldībām un institūcijām, kas saistītas ar piekrastes aizsardzību un attīstību. Koordinācijas attīstību. Koordinācijas grupas vadītāja ir Ingūna Urtāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Telpiskās plānošanas departamenta direktore.

Papildu informāciju var iegūt sazinoties ar Daci Grantu, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Reģionālās plānošanas nodaļas vecāko referenti, pa tālruni 67770334 vai pa e-pastu dace.granta@varam.gov.lv.

Informācija par 2015. gada 27. marta Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi pieejama šeit.

Informācija par 2015. gada 22.oktobra Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi pieejama šeit.

logo