Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
19.08.2021.
Projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” līguma Nr. 959157 ietvaros. Par projektu: ACROSS ir Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros realizēts…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2012.
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas un efektīvas HP vadības, atbalsta un publicitātes funkcijas, kā arī nodrošināt vides aktivitāšu, reģionālās politikas un elektroniskās pārvaldes principu integrēšanu nozaru politikās,…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2012.
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu vides un reģionālās attīstības un elektroniskās pārvaldes jomā administrēšanu, uzraudzību un publicitāti, kas sekmē vides, reģionālās un…