Kampaņa tiek īstenota, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Latvijas dabas vērtībām un to nozīmi, lai iepazīstinātu sabiedrību ar trīs nacionālās nozīmes vides informācijas un izglītības centru sniegtajām informatīvām un izglītojošām jaunām un kvalitatīvām iespējām, kas tiek nodrošinātas, pateicoties ES fondu ieguldījumiem.

Info centri to apmeklētājiem sniedz kvalitatīvu iespēju izglītoties un iesaistīties klimata pārmaiņu, dabas un energoresursu patēriņa, kā arī vides piesārņojuma samazināšanas, bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un vides ilgtspējības jautājumu risināšanā.

Info centros, projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 ieviešanas rezultātā, tiks nodrošinātas modernizētas telpas un aprīkojums, veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi, veicinot vides apziņu un izglītojot sabiedrību dabas un vides aizsardzības jomā.

Kampaņa plānota trīs posmos:

1. posms 2019.gadā: Latvijas Dabas muzejs, popularizējot to ar dažādiem sabiedrisko attiecību un/vai reklāmas instrumentiem.

Kampaņas plakāts ZIP arhīvā
Video sadarbībā ar “Mēs ar brāli kolosāli”

2. posms 2020. gadā – Nacionālais botāniskais dārzs, popularizējot to ar dažādiem sabiedrisko attiecību un/vai reklāmas instrumentiem.

Kampaņas plakāts aplūkojams šeit!

3. posms 2021. gadā – Latvijas Dabas muzejs, Nacionālais botāniskais dārzs un Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, kampaņas visaktīvākā daļa, kur tiek komunicēts par visiem trīs info centriem, īpaši popularizējot projekts Nr. 5.4.2.2/17/I/002 rezultātus.

Kampaņas aktivitātes: Sadarbība ar portālu e-klase.lv

Sabiedrības informēšanas kampaņa par dalītās atkritumu vākšanas nepieciešamību, lai sekmētu gudras izvēles veicināšanu un tam sekojošo pozitīvo rezultātu, atbilstoši SAM 5.2.1. “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” mērķiem.

2019. gada nogalē VARAM uzsāka iniciatīvu “Izmests miskastē nav pazudis dabā”, vēršot uzmanību uz atkritumu rašanās iemesliem un to mazināšanu katrā mājsaimniecībā. VARAM veiktajā pētījumā tika secināts, ka vienā mājsaimniecībā ik gadu tiek nelietderīgi izmantota un izmesta pārtika 200 eiro vērtībā, radot finansiālus zaudējumus un negatīvu ietekmi uz vidi.

Par pētījumu:

Pēc iegūtajiem aptaujas datiem tiek secināts, ka ceturtajai daļai iedzīvotāju ir pārāk spēcīgs ieradums visus atkritumus mest vienā miskastē, kā arī lielākais vairums iedzīvotāju norāda, ka atkritumus nešķiro, jo tuvumā nav pieejami šķirošanas konteineri, taču piektdaļa aizbildinās, ka šķirošana prasa laiku un rada neērtības.

Apdomīgāk iegādājoties pārtiku, mājsaimniecībām būtu arī finansiāls ieguvums. Vidēji mēnesī viena mājsaimniecība pārtikas iegādei tērē līdz 250 eiro, taču lielākais vairums iedzīvotāju atzīst, ka miskastē nonāk līdz 10% nopirktā. Savukārt gandrīz piektā daļa izmet līdz 20% pārtikas, kas gada griezumā veido aptuveni 600 eiro.

Visbiežāk pārtika tiek izmesta, jo beidzies derīguma termiņš vai produkts sācis bojāties, taču teju ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pārtika miskastē nonāk tāpēc, ka nopirkts ir pārāk daudz. Gandrīz 30% iedzīvotāju produktu izmet, jo tas negaršo. Visvairāk pārtikas atkritumu rodas no pagatavota ēdiena pārpalikuma, ko miskastē izsviež 45% iedzīvotāju, kaut arī šos produktus varētu pārvērst maltītē.

Pētījumu veica kompānija “Norstat”, aptaujājot 1055 iedzīvotājus visā Latvijā.

Lai mudinātu iedzīvotājus izvēlēties videi draudzīgus iepakojuma risinājumus un ikdienā ieviest jaunus paradumus, vietnē Neizmet.lv pieejami praktiski padomi atkritumu šķirošanā, receptes ēdiena pārpalikumu izmantošanai jaunā maltītē, kā arī Miskastes dienasgrāmatas elektroniskā versija.

Kampaņa tiek finansēta ESF tehniskās palīdzības projekta  Nr. 10.1.2.0/18/TP/004  Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai ietvaros

Kampaņas norisei izveidota mājas lapa, lai auditorijai varētu nodot visu aktuālo informāciju un kampaņas materiālus, piemēram, miskastes dienasgrāmatu digitālā versijā, pētījuma datus utt. WWW.NEIZMET.LV

Kampaņas laikā izveidoti recepšu video, kas tapuši sadarbībā ar recepšu autori Lindu Vilmansoni – Virbuli un dažādiem sabiedrībā zināmiem kampaņas vēstnešiem:

https://www.youtube.com/watch?v=2Z5FWJyyfLY

https://www.youtube.com/watch?v=FY9ou5asSpk&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=EqKPgNeo0Gk&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=AmnwShjSmVY

https://www.youtube.com/watch?v=7GdA8M8L8_I

https://www.youtube.com/watch?v=Uw-KtfMZ7sQ

https://www.youtube.com/watch?v=YsXv7kT3dY4&t=46s

Kampaņas video aplūkojams šeit!

Izveidota Miskastes dienasgrāmata – izglītojošs un informatīvs materiāls, ko ir saņēmuši un pilda Latvijas pirmās klases skolnieki. Miskastes dienasgrāmata palīdz izprast atkritumu rašanās paradumus katrā mājā un rosina rast risinājumus kā mazināt atkritumu rašanos.

Materiāla izdale notika 197 Latvijas skolās.

https://www.neizmet.lv/dienasgramata/

Infografikas ZIP arhīvā

Kampaņa plānota 2021. gadā