Valsts informācijas sistēmas (VIS) savieno, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp iestādēm. Tādējādi tiek veicināta datu kvalitātes uzlabošana, kas ir viens no būtiskākajiem pārvaldes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas nosacījumiem. Viens no būtiskākajiem VIS savietojamības jautājumiem ir datu apmaiņas standartizācija, VIS savietotāju izveide un darbība, kā arī to centralizēta savietošana.

Datu apmaiņas nodrošināšanai izmanto šādas pieejas:

  1. atņu (failu) apmaiņa – no vienas sistēmas dati tiek eksportēti, savukārt, otrā sistēmā tie tiek importēti. Šāda datu apmaiņa nenodrošina to, ka datu izmaiņas vienā sistēmā ir pieejamas tajā pašā brīdī, kad tās ir veiktas otrā sistēmā;
  2. tiešsaiste – tiešsaistes režīms nodrošina to, ka datu apmaiņa nekavējoties atspoguļojas otrajā sistēmā. Lai nodrošinātu šādu datu apmaiņas mehānismu datu apmaiņā iesaistītajām sistēmām, ir izstrādāti attiecīgi servisi, kuriem var regulēt izpildes laiku;
  3. nozaru savietotājs – vienots punkts, caur kuru nozares informācijas sistēmas var sadarboties viena ar otru. Datu apmaiņa tiek realizēta izmantojot tiešsaistes režīmu, pakešizdevumu apstrādi, kā arī tīmekļa servisus, piem., xml;
  4. valsts informācijas sistēmu savietotājs – vienota un centralizēti pārvaldīta vide standartizētai un platformneatkarīgai datu apmaiņai starp publiskās pārvaldes reģistriem un informācijas sistēmām, kā ari vienota platforma un koplietošanas resurss publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu veidošanai un sniegšanai.

Pašreiz Latvijā iestāžu informācijas sistēmu centralizētu datu apmaiņu realizē Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošais Valsts informācijas sistēmu savietotājs, kas kopā ar portālu www.latvija.lv veido e-pakalpojumu koplietošanas platformu.