Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 02.10.2020. ir informējusi visas pašvaldības par iespējām attālināti organizēt domes un komiteju darbu un aicinājusi tās izmantot turpmākajā darbā

Informācija: šeit

Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību pārraudzības nodaļā