Akumulatori un baterijas

Baterijas vai akumulatori ir elektriskās enerģijas avots, kurā enerģija rodas tieši pārveidojoties ķīmiskajai enerģijai, un kurš sastāv no vienas vai vairākām primārajām (atkārtoti neuzlādējamām) vai sekundārajām (atkārtoti uzlādējamām) daļām.

Baterijas un akumulatori tiek iedalīti šādās kategorijās:

  • bateriju paketeir bateriju vai akumulatoru komplekss, kas savienots kopā vai ietverts ārējā apvalkā, veidojot vienotu bloku, un nav paredzēts, ka tiešais lietotājs to sadalīs vai atvērs;

  • pārnēsājama baterija vai akumulators ir jebkura aizplombēta baterija, podziņelements, bateriju pakete vai akumulators, ko var pārnēsāt rokās un kas nav ne rūpniecībā, ne arī transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojama baterija vai akumulators;

  • podziņelementi ir mazas, apaļas pārnēsājamas baterijas vai akumulatori, kuru diametrs ir lielāks par augstumu un kurus izmanto īpašiem nolūkiem, piemēram, dzirdes aparātos, rokas pulksteņos, mazās pārnēsājamās iekārtās un kā enerģijas avotus datu saglabāšanai;

  • transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojama baterija vai akumulators ir baterija vai akumulators, ko izmanto, lai darbinātu transportlīdzekļa vai citas pašgājējas tehnikas starteri, apgaismes shēmu vai aizdedzi (turpmāk — transportlīdzekļu baterijas un akumulatori);

  • rūpniecībā izmantojama baterija vai akumulators ir jebkura baterija vai akumulators, kas izstrādāts tikai rūpnieciskam vai profesionālam lietojumam vai kas lietojams jebkura veida elektriskajos transportlīdzekļos.

Visu veidu baterijas un akumulatori ir sadzīves bīstamie atkritumi, kurus ir nepieciešams savākt atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Savāktās identificējamās baterijas un akumulatorus apstrādā un pārstrādā atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

Transporta līdzekļu akumulatori pēc savas būtības ir baterijas. Tomēr kad tiek runāts par bateriju izmēriem un pielietojuma mērķiem, tad tiek nošķirtas pārnēsājamās, industriālās un transporta līdzekļu baterijas. Transporta līdzekļu akumulatorus (baterijas) pieskaita pie sekundārajām baterijām, jo tos var atkārtoti uzlādēt un lietot vairākkārt. Akumulatori tiek parasti izmantoti, lai iedarbinātu un apgaismotu transporta līdzekli. Industriālās baterijas ir lielas un tiek izmantotas industriāliem mērķiem.

Akumulatori kā jebkuras baterijas satur smagos metālus – kadmiju, niķeli, dzīvsudrabu, varu un citus, kas uzkrājas kaulos. Svins var izraisīt anēmiju, bet visbīstamākais no visiem metāliem cilvēka veselībai ir tieši kadmijs, kurš uzkrājas nierēs un matos.

Baterija ir iekārta, kas ražo elektrību ķīmiskas reakcijas rezultātā. Pastāv dažāda veida baterijas. To nosaka fakts, ka dažādiem mērķiem ir nepieciešami dažāda izmēra un ķīmiskā sastāva baterijas. Visbiežāk sastopamais bateriju sadalījums ir primārajās un sekundārajās. Primārās baterijas nav atkārtoti uzlādējamas, bet sekundārās baterijas (akumulatorus) var atkārtoti uzlādēt un lietot vairākkārt. Uzlādējamās baterijas maksā dārgāk par primārajām baterijām un tam ir nepieciešams iegādāties īpašu lādēšanas iekārtu, taču lādējamās baterijas var izmantot vairākkārt. 95% pārnēsājamo lādējamo bateriju tiek pārdotas komplektā ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Pārējie 5% tiek tirgoti atsevišķi.

Pārvietojamās baterijas (reizēm sauktas par patērētāju baterijām) paredzētas pārnēsājamām, bezvadu mājsaimniecības iekārtām. Visas primārās baterijas ir pārnēsājamas baterijas, bet ne visas sekundārās baterijas (akumulatori) ir pārnēsājamas. Parasti pārnēsājamās baterijas svars nepārsniedz 100g.

Pats būtiskākais bateriju iedalījums ir pēc to ķīmiskā sastāva. To parasti norāda baterijas nosaukumā. Biežāk satopamie bateriju veidi pēc to popularitātes ir: cinka-oglekļa (ZnC), sudraba-oksīda (AgO), niķeļa- kadmija (Ni-Cd), niķeļa-metāla hidrāta (NiMH), lita jonu un svina. Apkārtējai videi un dzīvajam organismam vislielāko ļaunumu var nodarīt baterijās esošais svins, kadmijs un dzīvsudrabs. Baterijas, kuru sastāvā ir šīs vielas tiek klasificētās kā bīstamas. Ja izlietotās baterijas netiek atsevišķi savāktas un nodotas drošai uzglabāšanai vai pārstrādei, tad piesārņojošās vielas nonāk apkārtējā vidē (arī no sadzīves atkritumu izgāztuvēm). Rezultātā smagie metāli, ko satur baterijas, piesārņo augsni un apkārtējo vidi. Var notikt arī dzeramā ūdens piesārņošana un šo vielu uzkrāšanās augos un dzīvnieku organismos. Šīs vielas var nonākt arī pārtikas produktos, kas savukārt uzkrājas cilvēku organismā un kļūst bīstamas veselībai.

Latvijā izlietotās baterijas ietilps bīstamo atkritumu kategorijā un tās nepieciešams speciāli apsaimniekot. A/S "BAO" ir lielākais bateriju atkritumu apsaimniekotājs Latvijā un ir vienīgais uzņēmums, kas nosūta šāda veida atkritumus to gala utilizācijai.

kur likt?