• Orhūsas Konvencijas VI ziņojuma informācijas tabula 06.12.2019. latviski
  • Latvijas piektais ziņojums par Orhūsas Konvencijas īstenošanu, 01.12.2016. latviski  // angliski
  • Latvijas ceturtais ziņojums par Orhūsas Konvencijas īstenošanu, 05.02.2014. latviski // angliski
  • Latvijas trešais ziņojums par Orhūsas Konvencijas īstenošanu, 11.01.2011. (ar izmaiņu norādēm / bez izmaiņu norādēm) // angliski
  • Latvijas otrais ziņojums par Orhūsas Konvencijas īstenošanu, 08.01.2008. latviski  // angliski 
  • Latvijas pirmais ziņojums par Orhūsas Konvencijas īstenošanu, 14.01.2005. latviski  // angliski // nesaīsinātā redakcija latviski
  • Orhūsas Konvencija latviski // angliski // divvalodu versija (EN, LV)
  • 2005. gadā Alma-Atā, Kazahstānā, notiek konvencijas 2. Pušu sanāksme, kurā pieņem konvencijas grozījumus, kas nosaka sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū.
    Latvija šos grozījumus pieņem ar likumu 2008. gada 14. februārī.