Zaudējuši spēku

Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumi Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā" [zaudējis spēku 22.10.2010.]

Ministru kabineta 2002.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.151 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums"  [zaudējis spēku 01.10.2011.]