Teritorijas attīstības plānošana

2016. gada 19. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmi, kurā pašvaldību, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji apsprieda Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei (Piekrastes plānojuma)  pēc publiskās apspriešanas precizēto redakciju. 

Diskusiju laikā sanāksmes dalībnieki vienojās par pamatstruktūras saglabāšanu un nepieciešamību turpināt Piekrastes plānojuma precizēšanu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un organizācijām.

Sanāksmes darba kārtība pieejama šeit
Sanāksmes prezentācijas pieejamas šeit:


Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas Nr. LV07 projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes ietvaros.