Digitālā transformācija Preses relīze
budžets2023

Šī gada valsts budžetā Ministru kabinets apstiprināja divus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāros pasākumus −  informācijas sistēmu kiberdrošības aizsardzībai  −  un pakalpojumu pārvaldības reformas īstenošanai.

Kiberdrošības noturības uzlabošana kritiskās infrastuktūras un paaugstinātas drošības IKT (Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju) risinājumiem atvēlēti 4,9 milj. eiro no šī gada valsts budžeta. Informācijas sistēmu kiberdrošības aizsardzība nepieciešama, lai nodrošinātu tajās esošo privātpersonu datu un publiskās pārvaldes informācijas drošības pieaugumu. Kiberdrošības uzlabošanas pasākumi ir atbalstīti citu resoru budžetos.

Savukārt pakalpojumu pārvaldības reformas īstenošanai atvēlēti 273 986 eiro no šī gada valsts budžeta. Reformas mērķis ir būtiski palielināt sabiedrības apmierinātību ar valsts pakalpojumiem un palielināt uzņēmējdarbības vides atbilstību uzņēmēju vajadzībām. Reformā paredzēti vairāki uzdevumi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi, piemēram, noteikt valstī vienotus pakalpojumu pārvaldības principus un izveidot vienotu pakalpojumu pārvaldības politiku.