Digitālā transformācija Preses relīze
digital

Ministru kabinetā 14. martā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais informatīvais ziņojums, ar kuru nosaka Eiropas Savienības (ES) finanšu programmas “Digitālā Eiropa” koordinācijas mehānismu Latvijā. Tas nosaka VARAM par atbildīgo institūciju par programmas “Digitālā Eiropa” koordinēšanu, nacionālā kontaktpunkta funkciju izpildītāju un koordinācijas padomes darba organizēšanu, kā arī citu ministriju atbildību programmas ieviešanas pasākumu organizācijā, sniedzot ieguldījumu Latvijas un ES digitālo mērķu sasniegšanā. 

Programma "Digitālā Eiropa" ir pirmais ES finanšu instruments, kas veltīts digitālās pārveides paplašināšanai un tās ieguvumu palielināšanai visiem Eiropas iedzīvotājiem, publiskās pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem.  

Ministrs Māris Sprindžuks: “Programma “Digitālā Eiropa”  ir būtisks ieguldījums digitālās desmitgades ambiciozo mērķu sasniegšanā. Latvijas uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm šī ir pavisam praktiska iespēja saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu digitālās transformācijas un inovāciju ieviešanai tādās jomās kā mākslīgais intelekts, kiberdrošība, augstas veiktspējas skaitļošana, augsta līmeņa digitālās prasmes un atbalsts tehnoloģiju ieviešanai.” 

VARAM ir vadošā iestāde informācijas sabiedrības, elektroniskā pārvaldes un valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības politikas veidošanā un uzraudzībā un ir atbildīgā institūcija par programmas “Digitāla Eiropa” 2021.-2027.gadam ieviešanu Latvijā.  

Jau šobrīd, programmas pirmajā darbības gadā, ar VARAM Latvijas institūciju aktīvu iesaisti un VARAM atbalstu Latvijai tiks piesaistīti aptuveni 10 milj. eiro tādās jomās kā Eiropas digitālā identitātes maka ieviešana, kvantu sakaru nacionālās infrastruktūras izveide, bērnu drošības internetā sekmēšanai, uzņēmēju digitālo inovāciju centru izveidei.  

“Digitāla Eiropa” vispārējais mērķis ir atbalstīt un paātrināt Eiropas ekonomikas, rūpniecības un sabiedrības digitālo pārveidi, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem, publiskās pārvaldes iestādēm un uzņēmumiem visā ES izmantot digitālās pārveides sniegtās priekšrocības un uzlabot Eiropas konkurētspēju pasaules mēroga digitālajā ekonomikā. Programma stiprinās un veicinās Eiropas spējas svarīgās digitālo tehnoloģiju jomās, īstenojot plaša mēroga izvēršanu, kā arī sekmēs Eiropas svarīgāko digitālo tehnoloģiju plašāku izplatību un pārņemšanu privātajā sektorā un sabiedrībai nozīmīgās jomās, veicinot digitālu pārveidi un piekļuvi digitālajām tehnoloģijām. 

VARAM aicina uzņēmējus, organizācijas un iestādes pieteikties programmas “Digitāla Eiropa” konkursos, kā arī iesaistīties pārrobežu projektu apvienībās. Plašāka informācija: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 
Informatīvais ziņojums skatāms šeit