Preses relīze

Šodien, 10.augustā, Ministru kabinets izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvājumu finansiālam atbalstam grantu veidā, lai iegādātos videi draudzīgus, mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļus. Atbalsta programma būs iedzīvotājiem pieejama 2022. gada sākumā. Tās nosacījumus un prasības valdība apstiprinās rudenī.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Transporta sektors rada gandrīz trešo daļu no kopējām Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisijām, kur lielākais emisiju avots ir tieši autotransports. Līdz ar to atbalsta programma būs viens no pasākumiem, lai veicinātu Latvijas virzību uz klimata mērķu sasniegšanu un sniegtu iedzīvotājiem iespēju, iegādāties un izmantot mūsdienīgus un modernus transportlīdzekļus ikdienas pārvietošanās nolūkiem.”

Rudenī valdībā plānots apstiprināt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijus, projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

VARAM rosina sniegt atbalstu iedzīvotājiem jaunu vai lietotu rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegādei un jaunu rūpnieciski ražotu spraudņa (plug-in) hibrīdauto iegādei.

Atbalsts tiks īstenots sadarbībā ar komersantiem – jaunu elektromobiļu un spraudņu hribrīdauto pārdevējiem, kas ir oficiāli pilnvaroti elektromobiļa un spraudņu hribrīdauto izgatavotāja pārstāvji jeb auto dīleri, un lietotu elektromobiļu pārdevējiem, kas ir reģistrēti CSDD transportlīdzekļu tirdzniecības vietu reģistrā. Savukārt atbalsta gala saņēmēji būs iedzīvotāji – elektromobiļa vai spraudņa hibrīdauto pircējs. Tādējādi iedzīvotāji pie komersantiem, kas atbildīs atbalsta programmas nosacījumiem un būs noslēguši līgumu ar SIA “Vides investīciju fonds” varēs iegādāties videi draudzīgu automobili par būtiski zemāku cenu, nekā to būtu iespējams izdarīt bez šīs atbalsta programmas.

Viena jauna elektromobiļa iegādei VARAM rosinās noteikt 4500 eiro lielu grantu, savukārt lietota elektromobiļa un jauna spraudņa hibrīdauto iegādei 2250 eiro lielu grantu. Iegādājoties jaunu elektromobili vai spraudņa hibrīdauto vienlaikus plānots sniegt atbalstu arī par esošā transportlīdzekļa norakstīšanu, nodod to apstrādes uzņēmumam. Papildus tam tiek plānots, ka konkursa nolikumā tiks iekļauts nosacījums, ka komersantam – elektromobiļa un spraudņa hibrīdauto pārdevējam, ir jāpiedāvā klientam (iedzīvotājam) programma, kurai ir papildu stimulējošs efekts (atlaide, pievilcīgi līzinga nosacījumi, apkope un tml.).

Lai nodrošinātu transportlīdzekļa ilgtspējīgu izmantošanu, konkursa nolikumā tiks paredzēti monitoringa kritēriji, piemēram, gada laikā nobraucais attālums. Tāpat kā viens no granta programmas kritērijiem varētu būt elektromobiļa vai spraudņa hibrīdauto ekspluatācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmi un pastāvīga reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā vismaz 4 gadus.

Atbalsta programmas ilgums varētu būt 2 gadi (līdz 2023.gada 31.decembrim) vai līdz brīdim, kamēr pieejams finansējums. Kopējais pieejamais finansējums paredzēts 10 milj. eiro apmērā.

 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Tālr. 20200305; 67026533,  
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv