Digitālā transformācija Preses relīze
ilustratīvs attēls

Rīga, 2024. gada 6. februārī – Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi”, kas ir viens no soļiem tiesiskā regulējuma pilnveidošanai un valsts informācijas komunikācijas tehnoloģiju (IKT)  attīstības centralizētai pārvaldībai. 

Ministru kabineta noteikumi “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi” nodrošinās tiesisko regulējumu Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmai (VIRSIS).  VIRSIS nodrošinās centralizēti pārvaldītu strukturētas informācijas apkopošanu par valsts pārvaldes un pašvaldību informācijas sistēmām, to ietvaros esošajiem datiem, kā arī darbībai nepieciešamajiem IKT resursiem un nodrošinātajiem pakalpojumiem.  

Tāpat Ministru kabineta noteikumi nosaka būtisku VIRSIS funkcionalitāti – elektroniskās datu izmantošanas atļaujas, kas vienkāršos un standartizēs vienošanās slēgšanu starp institūcijām saistībā ar datu apmaiņu, kas līdz šim nereti ir bijis laikietilpīgs process un paildzinājis nepieciešamo datu saņemšanu no citām iestādēm.  

Ministru kabineta noteikumi nosaka VIRSIS pārzini, tajā iekļaujamās informācijas apjomu, reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vai institūcijas informācijas sistēmu darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  resursu un pakalpojumu pārvaldības kārtību. 

Nepieciešamība procesu vienkāršošanai un administratīvā sloga mazināšanai tika identificēta arī Valsts kontroles revīzijā “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?”. Balstoties uz valsts IKT procesu attīstības pilnveidošanu un ņemot vērā Valsts Kontroles revīzijā minēto, ministrija noteikumu projektā VIRSIS iekļāvusi jaunu funkciju – “elektroniska vienošanās”, kas paredz valsts un pašvaldību Institūcijām iespēju elektroniskā un standartizētā veidā vienoties par datu aprites apjomu izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR).  

Lai nodrošinātu pilnveidotās VIRSIS tiesisko regulējumu, tika izstrādāti grozījumi Likumā