Digitālā transformācija Preses relīze
digitala komiteja

Ministru kabinetā 25. maijā notika Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematiskās komitejas trešā sēde, ko vada vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks. Komitejā nozares ministri un ministriju pārstāvji skatīja attīstības politiku priekšlikumus un investīciju projektu iniciatīvas trīs jomās – valsts datu koplietošana un pārvaldība; digitālo prasmju attīstība un vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē.   

Komitejas galvenais uzdevums ir veicināt mūsdienu digitālo tehnoloģiju izmantošanu, attīstīt sabiedrības un valsts pārvaldes spēju efektīvi izmantot digitālo tehnoloģiju iespējas, paaugstinot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju.  

Ministrs Māris Sprindžuks: “Šodien Komisijā tika skatīti politikas priekšlikumi un investīciju iniciatīvas, kuras īstenojot tās nesīs būtiskus ieguvumus tautsaimniecības konkurētspējai, ērtākiem valsts pakalpojumiem iedzīvotājiem un arī izmaksu efektīvākam valsts pārvaldes darbam. Komitejas darba rezultātā tika konceptuāli atbalstītas pieteiktās iniciatīvas, vienlaikus atsevišķas iniciatīvas tika nodotas papildus saskaņošanai starp resoriem, lai precizētu to sasaisti. Savukārt par datu koplietošanu Komitejas dalībnieki vienojās par papildus uzdevumiem nozaru ministrijām plānot un nodrošināt reģistru pieejamību Valsts datu izplatīšanas vienas pieturas aģentūrā, kā arī nozaru ministrijām sadarbībā ar VARAM pārvērtēt no iedzīvotājiem pieprasāmās informācijas apjomu, ņemot vērā valsts rīcībā esošos datus.” 

Viens no šodienas pārrunājamiem tematiem bija nacionālās datu izplatīšanas jeb datu apmaiņas arhitektūras transformācija, kas skatāma kontekstā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai., ko īsteno ar Eiropas Atveseļošanas fonda finansējumu.  

Tāpat kā nozīmīga iniciatīva tika apspriesta un atbalstīta tālāka virzība publiskā sektora digitālo prasmju programmas īstenošanai, kas paredz stiprināt valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku kompetences pakalpojumu pārvaldības, pārmaiņu vadības, datu analītikas, kibedrošības, u.c. jomās.   

Šajā kontekstā pārrunāja Eiropas Atveseļošanas fonda finansēto projektu valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstību, ko īsteno VARAM, Valsts administrācijas skola un Valsts kanceleja. Investīcijas paredzētas publiskās pārvaldes digitālo spēju stiprināšanai, virzoties uz digitāli lietpratīgas un attīstītas publiskās pārvaldes izveidi valsts un pašvaldību līmenī, tai skaitā plānojot gan tiešos mācību pasākumus publiskajā pārvaldē nodarbināto, gan attīstot pašmācības un plašpieejas tiešsaistes mācību pieeju publiskajai pārvaldei par aktuālām tēmām, kā piemēram, kiberdrošība, publiskie pakalpojumi un to izmantošanas iespējas. 

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji prezentēja ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas izveidi pieaugušo mūžizglītībai un ar to saistīto Atveseļošanas fondu projektu, kas paredz pilotēt Valstī vienotu risinājumu iedzīvotāju un nodarbināto kompetenču pilnveidei, ieviešot iedzīvotāju individuālos mācību kontus un mērķētus atbalsta instrumentus personu kvalifikācijas pilnveidei.  

Savukārt Valsts kancelejas direktors J. Citskovksis prezentēja Valsts pārvaldes vienoto pakalpojumu centra attīstības modeli un īstenošanas scenārijus, kas paredz konsolidēt Finanšu grāmatvedības, budžeta plānošanas finanšu vadības, personāla lietvedības un cilvēkresursu vadības atbalsta pakalpojumus. 

Komitejā kā pastāvīgie dalībnieki piedalās nozaru ministrijas – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas,  Veselības ministrijas pārstāvji, atbilstoši skatāmo jautājumu būtībai, komisijas sēdēs tiek aicināti piedalīties arī citu ministriju pārstāvji un Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis.