GeoLatvija.lv

Ikviens, kurš kādreiz ir bijis saistīts ar īpašuma pirkšanu, sadalīšanu vai arī ar būvniecību, būs saskāries ar pašvaldības teritorijas plānojumu vai detālplānojumu, kas rezultātā būtiski ir ietekmējis iecerēto darbību.

Sīkāk par pašiem plānošanas dokumentu veidiem un tiesisko regulējumu skatīt šeit.

Problēmas rodas situācijās, kad plānošanas dokuments ir spēkā un iecerētā darbība ir pretrunā tam vai ietekmē tos iedzīvotājus, kuri dzīvo blakus teritorijā. Šādu dzīves situāciju Latvijā ir gana daudz, piemēram:

 • kaimiņos vēlas būvēt automazgātavu, bet šādu darbību nevēlas pieļaut blakus esošo māju iedzīvotāji;
 • zemes īpašnieks vēlas sadalīt zemes vienību trīs daļās, bet pašvaldība atsaka sadali, jo teritorijas plānojumā ir norādīta lielāka minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība;
 • zemes īpašnieks vēlas būvēt privātmāju, bet pašvaldība atsaka izsniegt būvatļauju, jo zemes vienība atrodas rekreācijai paredzētā teritorijā.

Lai nenonāktu šādā situācija, ikvienam sabiedrības loceklim jāiesaistās pašvaldību plānošanas procesos un laicīgi jāizsaka savs viedoklis, kas var ietekmēt gala dokumenta saturu. Tāpēc būtiski ir būt informētam un iesaistīties teritorijas plānošanas procesā, pirms tas ir stājies spēkā un būs saistošs ikvienam attiecīgās pašvaldības iedzīvotājam.

Lai operatīvāk informētu iedzīvotājus par jaunumiem teritorijas plānošanā, portāla GeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” ir iespēja pieteikties informatīvu paziņojumu saņemšanai e-pastā. Tas ir veids, kā būt savlaicīgi informētam par interesējošās teritorijas attīstības norisēm, un iespēja ietekmēt pārmaiņas, kuras var būt svarīgas tev un sabiedrībai kopumā.

Turklāt savus priekšlikumus par kādu plānošanas dokumentu, kas nodots publiskajā apspriešanā, ir iespējams jebkurā diennakts laikā ērti iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot GeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Vienīgais nosacījums – jāizveido savs profils portālā Latvija.lv un jānorāda elektroniskā pasta adrese, uz kuru tiks sūtīti gan paziņojumi, gan pašvaldības atbildes uz iesniegtajiem priekšlikumiem.

Pāris soļi, kā pieteikties paziņojumu saņemšanai

 1. Autentificējieties ĢeoLatvija.lv sadaļā ‘Teritorijas attīstības plānošana’ un piesakieties paziņojumu saņemšanai.
  GeoLatvija.lv
 2. Atrodiet vietu kartē, par kuru vēlaties saņemt paziņojumu. Lai pietuvinātu sev interesējošo vietu kartē, varat arī izmantot iespēju meklēt pēc adreses vai zemes vienības (ievadot adresi vai kadastra apzīmējumu logā virs kartes).
  GeoLatvija.lv
  GeoLatvija.lv
 3. Norādiet rādiusu no izvēlētās vietas, par kuru vēlaties saņemt paziņojumus.
  GeoLatvija.lv
 4. Norādiet plānošanas dokumenta līmeni (pašvaldības, reģionālais vai nacionālais) un  pieteikuma nosaukumu. Iespējams saņemt paziņojumus par vairākām vietām, tāpēc nepieciešams piešķirt nosaukumu izvēlētajai vietai, kas ierakstāma teksta laukā ‘Pieraksta nosaukums’, lai vēlāk dažādās vietas varētu labāk atšķirt.
  GeoLatvija.lv
 5. Un pēc pogas “Pieteikties” nospiešanas Jūs saņemsiet paziņojumus.
  GeoLatvija.lv

Svarīgi! Lai saņemtu paziņojumus arī savā e-pastā, ne tikai Latvija.lv profilā, tad jūsu profilā jābūt norādītai e-pasta adresei, uz kuru saņemt paziņojumus (skatīt norādīšanas instrukciju).