No 2023. gada 1. janvāra klimata politikas izstrādes un ieviešanas funkcija nodota Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē.

Klimata un enerģētikas ministrijas e-pasta adrese korespondences saņemšanai: pasts@kem.gov.lv. Aicinām vispārīgus jautājumus un korespondenci, kas saistīta ar klimata un enerģētikas jautājumiem, sūtīt uz šo adresi.

Raimonds Čudars - Klimata un enerģētikas ministrs

Individuālu darbinieku kontakti pārejas periodā ir pieejami šeit.

Visa ar klimata politiku saistītā informācija pārejas periodā ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.