No 2023. gada 1. janvāra klimata politikas izstrādes un ieviešanas funkcija nodota Klimata un enerģētikas ministrijas kompetencē.

https://www.kem.gov.lv/lv 

Klimata un enerģētikas ministrijas e-pasta adrese korespondences saņemšanai: pasts@kem.gov.lv. Aicinām vispārīgus jautājumus un korespondenci, kas saistīta ar klimata un enerģētikas jautājumiem, sūtīt uz šo adresi.

Saziņai ar ministra biroju lūdzam rakstīt uz birojs@kem.gov.lv

Visa ar klimata politiku saistītā informācija pārejas periodā ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.