Zaudējuši spēku

Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumi Nr. 243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem" [Zaudējis spēku 26.02.2011.]