Ar mērķi izvērtēt Latvijas pilsētu izaugsmes, konkurētspējas un valsts policentriskas attīstības veicināšanas iespējas, uz kā pamata pilnveidot reģionālo politiku, kā arī identificēt atbilstošus atbalsta pasākumus, pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iniciatīvas laika posmā no 2008.gada tika veikti šādi pētījumi un sagatavots ziņojums: