Likumprojekts "Plastmasu saturošu izstrādājumu likums"

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu prasību pārņemšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos, lai novērstu un samazinātu konkrētu plastmasu saturošu izstrādājumu un plastmasu saturošu zvejas rīku ietekmi uz vidi, īpaši ūdens vidi, cilvēka veselību, kā arī veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku ar inovatīviem un ilgtspējīgiem darījumdarbības modeļiem, izstrādājumiem un materiāliem, tādējādi sekmējot arī iekšējā tirgus efektīvu darbību.

Plastmasu saturošu izstrādājumu likums attiecībā uz konkrētiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem noteiks:

  1. aizliegumu laišanai tirgū;
  2. prasības veikt patēriņa samazināšanas pasākumus (piemēram, piedāvāt un informēt patērētājus par alternatīvām, neizsniegt patērētajam bez maksas vienreizlietojamos plastmasas iepakojumus u.c.);
  3. pārstrādātā materiāla obligāto minimālo īpatsvaru dzērienu polietilēntereftalāta iepakojumā un citos plastmasas dzērienu iepakojumos;
  4. prasības dzērienu iepakojuma ar vāciņiem un korķīšiem dizainam;
  5. prasības vairāku vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu marķēšanai;
  6. pienākumu veidot ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas jauniem objektiem – mitrajām salvetēm, baloniem, tabakas izstrādājumiem ar filtriem un tabakas filtriem, kas no akcīzes preču noliktavas tiek nodoti patēriņam – un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem;
  7. prasību nodrošināt dzērienu iepakojuma dalītu vākšanu;
  8. informēšanas pasākumu nepieciešamību un pienākumu.

Likumprojekta prasības neattiecas uz eksportam ārpus Eiropas Savienības kopējā tirgus – eksportam uz trešajām valstīm – paredzētiem izstrādājumiem un produktu daļām, kas nepieciešamas eksportam paredzētu izstrādājumu ražošanai, un vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem salmiņiem un vates kociņiem, ja tie ietilpst Regulas Nr. 2017/745 darbības jomā.

Likumprojekts un tā anotācija ir pieejama šeit.

Kārtību, kādā jāmarķē noteikti vienreizlietojamie plastmasu saturoši izstrādājumi, nosaka 2020. gada 17. decembra Regula Nr. 2020/2151. Sākotnēji apstiprinātajā Regulas Nr. 2020/2151 pielikumā 2021. gada 5. martā veikti grozījumi, kas nosaka, ka uzraksts marķējumā veicams dalībvalsts valodā.

Vienreizlietojamu plastmasu saturošu izstrādājumu marķējuma attēli ir pieejami šeit EPS un AI formātos.