logo

Projekts "Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā Kursa ieviesēja - MSP-GREEN" (angļu valodā "Maritime Spatial Planning as enabler of the European Green Deal") tiek finansēts Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda līguma Nr. 101081314 ietvaros, un tā īstenošana ir uzsākta 2022. gada 1. novembrī un turpināsies līdz 2024. gada 31. oktobrim.

Projekta mājaslapa: https://mspgreen.eu/

X (Twitter): https://twitter.com/MSPGREEN22

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/msp-green-project/

Facebook: https://www.facebook.com/MSPGREENproject/

Projekta ziņu izdevums (ik katrus 6 mēnešus): https://mspgreen.eu/newsletter/