SELINA

Eiropas Savienības programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts  "Zinātniskais atbalsts pierādījumos balstītiem un ilgtspējīgiem lēmumiem par dabas kapitāla izmantošanu - SELINA"", angļu valodā "Science for Evidence-Based and Sustainable Decisions about Natural Capital" (turpmāk - SELINA) projekts tiek finansēts Eiropas pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” līguma Nr. 101060415 ietvaros un tā īstenošana ir uzsākta 2022. gada 1. jūlijā un tiks turpināta līdz 2027. gada 30. jūnijam.