Seminārs " Publisko udenstilpju noma un normatīvo aktu regulējums"

27.05.2016

Baltijas Vides Forums LVAF finansētā projekta „Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei” ietvaros organizēja semināru pašvaldībām un sabiedrības pārstāvjiem par priekšlikumu apspriešanu jaunu tiesību normu izstrādei, kas regulēs publisko ūdeņu nomu.

Semināra norises laiks un vieta: 2016.gada 27.maijs, biroju centra Ostas Skati konferenču zālē, Rīgā, Matrožu ielā 15 (Ķīpsala).

Plašāka informācija par projektu: http://bef.lv/index.php?id=154


Semināra prezentācijas materiāli:

Semināra materiāli: