Sešzīmju numuri 116XXX sociālas nozīmes pakalpojumiem

Īsie tālruņa numuri diapazonā 116XXX, ko lieto, lai sniegtu
Eiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotos pakalpojumus ar sociālo vērtību

 

Tabulā iekļauto pakalpojumu nosacījumi ietverti saskaņā ar:
Eiropas Komisijas 2007.gada 15.februāra lēmumu 2007/116/EK par valstu numuru sērijas, kas sākas ar 116, rezervēšanu saskaņotajiem numuriem, kuri paredzēti pakalpojumiem ar sociālo vērtību.
Eiropas Komisijas 2007.gada 29.oktobra lēmumu 2007/698/EK ko groza lēmumu 2007/116/EK, pievienojot papildu rezervētus numurus, kas sākas ar „116”.
Eiropas Komisijas 2009.gada 30.novembra lēmumu 2009/884/EK ar ko groza lēmumu 2007/116/EK, izveidojot papildu rezervētos numurus, kas sākas ar „116”.

Tālruņa numurs

Pakalpojuma nosaukums un apraksts

Ar tiesībām izmantot šo numuru saistītie nosacījumi

Aktuālā situācija Latvijā

116 000

Palīdzības dienests pazudušu bērnu meklēšanai:

a) pieņem zvanus par pazudušiem bērniem un nodod šo informāciju policijai;
b) sniedz padomu un atbalstu personām, kas ir atbildīgas par pazudušo bērnu;
c) sniedz atbalstu izmeklēšanā.

Pakalpojums pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā).

 

Darbojas kopš 2013.gada 2.septembra.

Pakalpojuma sniedzējs:
Valsts Policija
http://www.vp.gov.lv/?langid=0

 

116 006

Palīdzības dienests noziegumu upuriem
Dienests sniedz emocionālu atbalstu noziegumu upuriem, kā arī sniedz tiem informāciju par viņu tiesībām un iespējām tās izmantot, kā arī vērsties attiecīgajās organizācijās. Dienests sniedz informāciju:
a) par vietējo policiju un kriminālprocesiem;
b) par iespējām saņemt kompensāciju un apdrošināšanas jautājumiem.
Palīdzības līnija sniedz atbalstu noziegumu upuriem citu atbilstošu palīdzības avotu meklēšanā

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

Darbojas kopš 2016.gada 1.janvāra.

Pakalpojuma sniedzējs:
Juridiskās Palīdzības administrācija sadarbībā ar biedrību “Skalbes”
http://www.cietusajiem.lv/lv/

116 111

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis

Sniedz psiholoģisku palīdzību bērniem un pusaudžiem, kam vajadzīgs atbalsts un palīdzība krīzes situācijās, un, ja nepieciešams, sniedz informāciju par turpmākās palīdzības saņemšanas iespējām

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

Darbojas kopš 2009.gada 1.marta.

Pakalpojuma sniedzējs:
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

http://www.drossinternets.lv
http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/

116 117

Nesteidzamās medicīniskās palīdzības dienests

Dienests steidzamos, bet ne dzīvību apdraudošos gadījumos sniedz zvanītājam medicīniskas konsultācijas (it īpaši nedēļas nogalē un svētku dienās, kā arī ārpus ierastā ģimenes ārstu darba laika).
Zvanītājs tiek savienots ar kvalificētu un apmācītu zvanu operatoru vai tieši savienots ar ārstu vai ārsta palīgu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

Nedarbojas. Tālruņa numurs pieejams un var tikt piešķirts pakalpojuma sniedzējam

116 123

Emocionālā atbalsta dienests

Sniedz psiholoģisku palīdzību zvanītājiem, kuri jūtas vientuļi, kuriem ir psiholoģiska krīze vai, kuri domā par pašnāvību. Dienests zvanītāju bez nosodījuma uzklausa un sniedz emocionālu atbalstu

Ja pakalpojums nav pieejams nepārtraukti (t. i., visā valstī 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā), tā sniedzējam jānodrošina, ka informācija par pakalpojuma pieejamību ir sabiedrībai viegli atrodama un ka laikā, kad pakalpojums nav pieejams, zvanītājs tiek informēts, kad tas atkal būs pieejams.

Nedarbojas. Tālruņa numurs pieejams un var tikt piešķirts pakalpojuma sniedzējam

Saistoša: Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25.novembra Direktīva 2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem jeb Universālā pakalpojuma Direktīva, 27.a. pants.