Detalizēta informācija par SAM 5.3.1. ieviešanas nosacījumu izstrādes gaitu un plānoto īstenošanas laika grafiku tiks pievienota vēlāk. 

 

PREZENTĀCIJAS:


JAUTĀJUMI UN ATBILDES: