Preses relīzes Vides aizsardzība
Salaspils kodolreaktora teritorija

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) noslēdzis līgumu ar SIA “REM PRO” par Salaspils kodolreaktora izpēti, būvprojekta izstrādi tā likvidēšanai, demontāžai un autoruzraudzībai. Līgums noslēgts arī ar personu apvienību “GCA” par jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un pārseguma virs slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Salaspils kodolreaktors.

SIA “REM PRO” līguma darbus īstenos sadarbībā ar piesaistītajiem apakšuzņēmumiem no Lietuvas, kuriem ir pieredze likvidēšanas un demontāžas darbos Ignalinas atomelektrostacijā - UAB “TECOS”, Valsts pētījumu institūts Fizikālās un tehnoloģisko zinātņu centrs (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras), valsts uzņēmums “Ignalinas atmoelektrostacija (VI Ignalinos atominè elektrinè), kā arī Somijas uzņēmums Oy “Sweco Rakennetekniikka”, kuram ir pieredze apjomīgu objektu būvprojektu izstrādē.

Līguma ar SIA “REM PRO” ietvaros tiks veikti Salaspils kodolreaktora un tā teritorijas detalizēti izpētes darbi, lai noteiktu radioaktīvo atkritumu apjomu, kas radīsies kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas laikā. Tāpat ir  paredzēta būvprojekta izstrāde kodolreaktora demontāžai un likvidēšanai, kā rezultātā tiks noteiktas faktisko būvdarbu paredzamās izmaksas un tiks pieprasīts faktiskajiem būvdarbiem nepieciešamais valsts budžeta finansējums. Pēc finansējuma piešķiršanas LVĢMC uzsāks iepirkuma procedūru faktisko būvdarbu veicēja noteikšanai Salaspils kodolreaktorā.

Izpildes laiks Salaspils kodolreaktora izpētei un būvprojekta izstrādei tā likvidēšanai un demontāžai ir 24 mēneši,  bet autoruzraudzība – būvdarbu laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Kopējās līguma izmaksas, tai skaitā autoruzraudzība, ir 2 188 884,00 euro bez PVN.

Anta Jantone, LVĢMC Informācijas analīzes daļas vadītāja: “Ir aizvadīta pirmā kopīgā sanāksme ar SIA “REM PRO” pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti darāmie darbi un daži praktiski jautājumi par līguma izpildes gaitu. Mums ir kopīgs mērķis, tāpēc ceram uz labu sadarbību un darbu izpildi noteiktajos termiņos.”

Pēc būvdarbu veicēja noteikšanas Salaspils kodolreaktorā plānota objekta likvidēšana un demontāža, kuras rezultātā tiks veikta reaktora, kā arī tā palīgiekārtu un sistēmu likvidēšana un demontāža. Vienlaikus tiks nodrošināta procesa laikā radušos, kā arī visu objektā jau esošo radioaktīvo atkritumu pārvaldība, tai skaitā radioaktīvi piesārņoto pazemes komunikāciju un saimnieciskās kanalizācijas pazemes tvertņu demontāža un radioaktīvo atkritumu pārvaldība, attiecīgi nogādājot tos radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.

Radioaktīvo atkritumu glabātava “Radons”.

Personu apvienības “GCA” dalībnieki ir divi uzņēmumi: SIA “Geo Consultants” un SIA “AQUA-BRAMBIS”. Līguma ietvaros paredzēta būvprojekta izstrāde jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas būvprojekta izstrādei, lai nodrošinātu pietiekamu tilpumu radioaktīvo atkritumu apjomam, kas radīsies Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas procesā. Vienlaikus tiks izstrādāts būvprojekts daudzpakāpju aizsardzības pārseguma izveidei virs esošajām slēgtajām radioaktīvo atkritumu tvertnēm, lai valsts uzraudzības periodā būtu nepieciešami minimāli uzturēšanas pasākumi. Būvprojekta izstrādes rezultātā tiks noteiktas faktisko būvdarbu paredzamās izmaksas un tiks pieprasīts faktiskajiem būvdarbiem nepieciešamais valsts budžeta finansējums.

Līguma izpildes laiks ir 12 mēneši, savukārt autoruzraudzība - saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu. Kopējās līguma izmaksas, tai skaitā autoruzraudzība, ir 380 000,00 euro bez PVN.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe
Sabiedrisko attiecību speciālists
Mob. tālr.: + 371 27337797
E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv