09:30-10:00

Reģistrācija, rīta kafija

10:00-11:30

10:00-10:30

 

10:30-11:00

 

11:00-11:20

 

11:20-11:30

Konferences atklāšana: e-pārvaldes attīstības tendences un uzdevumi

 

Raimonds Vējonis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

 

Signe Bāliņa, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente

 

Māris Krastiņš, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors

 

Jautājumi un diskusijas

11:30-12:00

Kafijas pauze

12:00-14:30

12:00-12:20

 

12:20-12:40

 

12:40-13:00

 

13:00-13:20

 

13:20-13:40

 

13:40-14:00

 

14:00-14:30

E-pārvaldes projekti labākai pārvaldei:

1. Bibliotēku digitalizācijas nākotne

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

2. eID – pase informācijas sabiedrībai

Inguss Treiguts, Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu apliecinošu dokumentu departamenta direktors

3. E-pakalpojumi zemniekiem un lauku uzņēmējiem

Anna Vītola-Helviga, Lauku atbalsta dienesta direktore

4. Valsts iepērkas internetā

Vita Narnicka, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora vietniece IT jautājumos

5. E-pārvalde un risinājumi Valmieras pašvaldībā

Aigars Vītols, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks/Pašvaldības administrācijas vadītājs

6. Latvijas tiesu un Valsts zemes dienesta informatizācija

Mārtiņš Lazdovskis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Jautājumi un diskusijas

14:30-15:10

Kafijas pauze

15:10-16:30

Noslēguma panelis: kā sadarbosimies e-pārvaldē?        

Dalībnieki: R.Vējonis, S.Bāliņa, U.Ķinis, SEB banka, A.Jaunsleinis, K.Skutelis

Jautājumi un diskusijas