Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings


VPVKAC klātienes klientu aptauja

VPVKAC Noslēpumainā klienta vizītes nodevums

Reģionālās nozīmes attīstības centros izveidotajos VPVKAC strādājošo darbinieku aptauja

VPVKAC pašvaldību darbinieku aptauja

VPVKAC zvanu centra klientu aptauja

  • Reģionālo Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru, kas veic portāla latvija.lv lietotāju apkalpošanu, klientu aptauja, 2020
  • Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbinieku aptaujas, 2020, tai skaitā VPVKAC pašvaldību darbinieku aptauja
  • Iestāžu klientu apkalpošanas darbinieku, kuri strādā reģionālās nozīmes attīstības centros izveidotajos VPVKAC, aptauja 2020