Kapmaņa Zini kaitīgos gaisa piesārņojuma avotus

Gaisa kvalitātes mērījumi norāda – gaisa piesārņojums dažviet Latvijā ir augsts un tas  būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību. Piesārņojumu veido arī pavisam smalkas, neredzamas putekļu daļiņas, kuras pastāvīgi ieelpojot, tiek nodarīts kaitējums veselībai. Tādēļ, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno kampaņu, ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ilgtermiņa rīcībām valsts un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām darbībām, lai gaisa piesārņojumu mazinātu.

VARAM informē par gaisa piesārņojuma avotiem un to mazināšanu

Noklausies vides un veselības ekspertu diskusiju par gaisa piesārņojumu Latvijā un uzzini par ilgtermiņa risinājumiem gaisa kvalitātes veicināšanā valsts, pašvaldību un individuālā līmenī.

Diskusija notika 19.oktobrī, tās moderators: Toms Bricis
Dalībnieki:

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve: Alda Ozola, valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos; 
  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve: Iveta Indriksone,  Monitoringa daļas vadītāja; 
  • Vides un veselības eksperts: Ivars Vanadziņš, asociētais profesors, docētājs, Aroda un vides medicīnas katedra, Darba drošības un vides institūta direktors; 
  • Vides NVO pārstāvis: Raivis Dejus, apvienības “ Pilsēta cilvēkiem” pārstāvis, projekta “Mūsu gaiss” vadītājs; 
  • Apkures iekārtu eksperts: Raimonds Pašķis, augstākā izglītība ar specializāciju enerģētikā un elektrifikācijā; apkures iekārtu eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi

INFOGRAFIKA: Kā veidojas gaisa piesārņojuma neredzamie putekļi?

Gaisa piesārņojums

Gaisa piesārņojuma smalkās daļiņas

Gaisa piesārņojuma smalkās daļiņas

 

Ko paredz "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020.-2030.gadam"?

Ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola ekspertu diskusijā “Diena par tīru gaisu!” skaidro nepieciešamos ilgtermiņa risinājumus valsts, pašvaldību un iedzīvotāju vidū, kas ietverti “Par Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.-2030. gadam”.

Kā plānots paplašināt gaisa kvalitātes monitoringa tīklu?

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Monitoringa daļas vadītāja Iveta Indriksone ekspertu diskusijā “Diena par tīru gaisu!” skaidro, kā šobrīd Latvijā notiek gaisa kvalitātes monitorēšana transporta, pilsētu un lauku fonā, kā arī kādi ir turpmākie plāni, gaisa kvalitātes monitoringa staciju palielināšanai un iedzīvotāju informēšanai par gaisa kvalitātes izmaiņām.

Kā gaisa piesārņojums ietekmē veselību?

Asociētais profesors, docētājs, Rīgas Stradiņa universitātes Aroda un vides medicīnas katedra, Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš ekspertu diskusijā “Diena par tīru gaisu!” informē, kā smalkās daļiņas PM ietekmē cilvēka organismu, kā arī norāda, ka gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību ir ar novirzi laikā – sekas jūtamas arī pēc vairākiem gadiem.

Ekspertu atziņas par gaisa piesārņojuma samazināšanu

Eksperti - diskusijā “Diena par tīru gaisu!" – informē, kādi ir galvenie smalko daļiņu PM gaisa piesārņojuma avoti Latvijā un kā norit gaisa kvalitātes monitorings, kā arī norāda, kāda ir gaisa piesārņojuma ietekme uz cilvēka veselību, un palīdz izvēlēties veselībai un videi draudzīgu apkures iekārtu.

Kā malkas apkuri lietot veselībai un videi drošā veidā?

Apkures iekārtu eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi Raimonds Pakšķis un Asociētais profesors, docētājs, RSU Aroda un vides medicīnas katedra, Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš ekspertu diskusijā “Diena par tīru gaisu!” skaidro, kā sasniegt maksimālu apkures katla kurināšanas efektivitāti, kādu malku labāk izvēlēties un, ko noteikti nedrīkst dedzināt krāsnī.

Kādu koksnes veidu izmantot apkures katla kurināšanā?

Izvēloties malku, kas pielāgota malkas apkures sistēmai, jāņem vērā tās izcelsme, kvalitāte un uzglabāšanas vajadzības. Videi draudzīgākā ir alkšņa malka. Kurinot ar priedes vai egles malku, rodas liels darvas un sodrēju daudzums. Tas nozīmē, ka būtiski paaugstinās ugunsdrošības riski un skursteņa tīrīšana būs jāveic biežāk nekā reizi gadā. 

Infografika: Kādu koksnes veidu izmantot apkures katla kurināšanā?

Kādu apkures katlu labāk izvēlēties?

Apkures katla izvēle neapšaubāmi ir viens no būtiskākajiem lēmuma pieņemšanas procesiem privātmāju īpašniekiem. Izvēloties jaunu apkures iekārtu, eksperti iesaka tērauda katlus, kas nodrošina augstāku lietderības koeficientu, līdz ar to kurināmā patēriņš būs mazāks. Zemu emisiju uzturēšanai un efektivitātes paaugstināšanai, liela nozīme ir apkures katla pareizā izmēra noteikšanā un uzstādīšanā, kas pielāgota siltuma pieprasījumam.

Infografika: Kādu apkures katlu labāk izvēlēties?

Kā noteikt nepieciešamo apkures iekārtas jaudu?

Lai nodrošinātu efektīvu telpu apsildi, jāizvēlas atbilstošas jaudas apkures katls. Izvēloties apkures katla jaudu, svarīgi atcerēties, ka saražotā siltuma enerģija tiek izmantota mājas siltuma zudumu kompensēšanai. Tas nozīmē, ka, jo vairāk siltuma izplūst no mājas, jo vairāk siltuma nepieciešams saražot, lai tajā uzturētu vienmērīgu temperatūru. Lai noskaidrotu apkures iekārtas nepieciešamo jaudu, mājām ar vidēju siltumizolāciju izmanto aptuvenu formulu – 1 kW spēj apsildīt 10 m2 telpas.

Infografika: Kā noteikt nepieciešamo apkures iekārtas jaudu?

Ko ikviens var darīt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti Latvijā?

Gaisa kvalitātes uzlabošanai ikdienā var sākt ar mazām lietām, no kurām ir liels ieguvums veselībai un videi.  Piemēram, personīgās automašīnas vietā, kad vien iespējams, izvēlies sabiedrisko transportu, velosipēdu vai iet ar kājām. Sakritušās rudens lapas nededzini, jo gruzdēšanas rezultātā veidojas veselībai kaitīgs gāzu "kokteilis", tā vietā, liec tās kompostā vai izmanto pašvaldībā pieejamos lapu savākšanas punktus.

Infografika: Ko ikviens var darīt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti Latvijā?

Kā pareizi kopt apkures katlu?

Apkures katla efektivitātes nodrošināšanai būtiska ir pareiza un regulāra apkures katla un skursteņa apkope, ko veic sertificēts meistars. Lai nodrošinātu efektīvu apkures katla darbību ikdienā, svarīgi ir regulāri tīrīt kurtuvē un tās zonā uzkrājošos pelnus. Pārāk daudz pelnu krāsnī var negatīvi ietekmēt apkures iekārtas darbību. Piemēram, tie var aizsprostot gaisa ieplūdes vietas. Atstājot kurtuvē nedaudz pelnu (2 cm), tā saglabāsies karsta un tādā veidā tiks atvieglota uguns atkārtota iedegšana, samazinot izmešu daudzumu salīdzinājumā ar pilnīgi jaunu aizdegšanās procesu. 

Infografika: Kā pareizi kopt apkures katlu.

Kā pareizi uzglabāt malku žāvēšanai, lai sasniegtu maksimālu kurināšanas efektivitāti?

Malka joprojām ir viens no izplatītākajiem kurināmā veidiem mājsaimniecībās, tādēļ būtiski ir pirms kurināšanas to pareizi sagatavot, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Svarīgi ir kurināšanai izmantot vismaz divus gadus žāvētu malku. Lai to nodrošinātu, malka ir pareizi jāuzglabā, jo tas ļauj sasniegt maksimālu malkas kurināšanas efektivitāti.  

Infografika: Kā pareizi uzglabāt malku.

Kā pareizi jākurina malkas apkures katls?

Pareiza apkures katla ekspluatācija nodrošinās apkures sistēmas maksimālo efektivitāti un samazinās ietekmi uz vidi. Lai degšanas kamerā ātri sasniegtu un uzturētu augstu temperatūru, jānodrošina gaisa padeve kurtuvē, tādā veidā garantējot vislabāko vilkmi, kā rezultātā degšanas process noritēs ar maksimālo jaudu.

Galvenais ir pareizi regulēt gaisa padevi, ko veic pats lietotājs. Malkas apkures katliem to nodrošina durvis zem kurtuves. Jo vairāk tās ir atvērtas, jo lielāka ir gaisa padeve un tādējādi arī vilkme. Ja malkas apkures katliem ir uzstādīts velkmes regulators, tad tas šo funkciju veiks automātiski. Pareiza gaisa padeve garantē pietiekami efektīvu sadegšanas procesu un līdz ar to saglabā zemu emisiju līmeni.   

Infografika: Kā pareizi jākurina malkas apkures katls.

Kā kurināt apkures katlu efektīvāk?

Apkures katla maksimālas efektivitātes nodrošināšanai palīdzēt var papildaprīkojums. Piemēram, siltuma akumulācijas tvertne, uzkrājot siltumu pārprodukcijas brīdī, nodrošinās siltumu mājokļa apsildei vēlāk. Velkmes kontroles iekārta, savukārt, nodrošinās optimālu sadedzināšanas temperatūru videi un veselībai draudzīgā veidā. Būtiski ir arīdzan izmantot kvalitatīvu ūdeni apkures sistēmā, jo pat 1mm bieza kaļķa kārta rada aptuveni par 10% lielāku enerģijas patēriņu. 

Infografika: Kā kurināt apkures katlu efektīvāk.

Informatīvais ceļvedis "Kā samazināt apkures radīto gaisa piesārņojumu"

Lai izglītotu iedzīvotājus par to kā samazināt apkures radīto gaisa piesārņojumu un veicinātu efektīvāku un videi draudzīgāku malkas apkures izmantošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi informatīvu bukletu.

Zini kaitīgos gaisa piesārņojuma avotus
Gaisa piesārņojums. Bukleta 2. lpp
Trīs soļi pareizai krāsns ekspluatācijai. Bukleta 3.lpp
2. solis. Bukleta 4. lpp
3. solis. Bukleta 5. lpp
Kā samazināt gaisa piesārņojumu? Bukleta 6. lpp
Dārza un sadzīves atkritumu pārstrāde videi draudzīgā veidā. Bukleta 7.lpp
Noslēgums. Bukleta 8.lpp

 

Pareiza apkures iekārtu ekspluatācija un gaisa piesārņojuma samazināšana

Ekonomikas ministrijas un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas organizētajā vebinārā “Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un atjaunošanas aktualitātes 2020” VARAM gaisa piesārņojuma mazināšanas kampaņas “Zini kaitīgos gaisa piesārņojuma avotus! Neradi tos pats!” ietvaros eksperts Raimonds Pakšķis dalījās atziņās par gaisa piesārņojuma mazināšanu un to, kā pareizi ekspluatēt apkures iekārtas, kurās tiek izmantota malka, bet kampaņas izpildītājs – Miks Lūsis stāstīja par kampaņas materiāliem.