Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Lāčplēša iela 1
Aizkraukles pilsēta
Aizkraukles nov.
LV-5101
Pirmdiena: 8:00 – 18:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 18:00
Piektdiena: 8:00 – 15:00
aizkraukle@pakalpojumucentri.lv
 +371 66954880