Augsnes kvalitāte

Saskaņā ar likumu “Par piesārņojumu” ir pieņemti:

  • Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumi Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība”

  • Ministru kabineta 2005.gada 25. oktobra noteikumi Nr.804 "Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem"