2021.gada 1.jūlijā stāsies spēkā Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Noteikumi paredz pārvadājumu uzskaites kārtību visiem atkritumu veidiem, tādējādi veicinot atkritumu plūsmas pārredzamību un uzraudzības efektivitāti.

Noteikumi izstrādāti, balstoties uz jau spēkā esošu regulējumu, tādējādi mazinot normatīvo aktu skaitu un papildinot ar uzskaitāmo atkritumu veidiem. Jaunās prasības attieksies uz sadzīves, ražošanas, būvniecības vai bīstamo atkritumu uzskaiti. Plānots, ka apvienoto atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu uzturēs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.  Ar šiem noteikumiem tiek panākts, ka atkritumu apsaimniekošanas komersanti reģistrē visu veidu atkritumu pārvadājumus.

Lai sagatavotos pārejai uz jauno atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts vides dienestu un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru 2021.gada 15.aprīlī rīkoja semināru atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas lietotājiem. Seminārā tika sniegta informācija par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu, kā arī tika sniegtas atbildes uz jautājumiem. Semināra materiāli ir pieejami VARAM un Valsts vides dienesta mājas lapā.