Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 2021. gada 22. marta līdz 28. martam rīko ikgadējo informatīvo kampaņu “Digitālā nedēļa 2021”, kas Latvijā norisināsies jau 12. reizi, un tā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL DIGITAL Week ietvaros. Digitālās nedēļas laikā Pasūtītājs sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju un Latvijas Valsts radio un televīzijas centru katru dienu rīko diskusijas TV programmā TV24 raidījuma https://www.digituvi.lv/ ietvaros. Projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004   Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai ietvaros nodrošināta divu pasākumu organizēšana un īstenošana – 22.martā Digitālās nedēļas 2021 Atklāšanas pasākums un 23.martā Digitālo iespēju diskusija.

Pasākuma ietvaros nodrošina dažādām iedzīvotāju grupām pielāgotu mērķtiecīgu un koncentrētu komunikāciju, kas veicina ES fondu investīciju rezultātu izmantošanu. Izmantojot TV24 tiek sasniegta auditorija, kas ir TV skatītāji un iespējams tādi, kurus var sasniegt izmantojot TV raidījumu, nevis internetā. Pasākumiem var sekot līdzi arī interneta tiešraidēs. Detalizēta pasākumu programma būs pieejama vietnē: https://eprasmes.lv/

Digitālās nedēļas 2021 galvenā tēma ir digitālās prasmes, kas nepieciešamas digitālās transformācijas  laikā ikvienam sabiedrības loceklim - strādājošiem, uzņēmējiem (MVU), IKT speciālistiem, jauniešiem, studentiem u.c. Digitālās transformācijas laiks nozīmē nepārtrauktu mācīšanos un savu zināšanu un prasmju pilnveidi, kas ļauj īstenot savas pamattiesības (tai skaitā būtiski – lai persona varētu saņemt valsts izstrādātos elektroniskos pakalpojumus un izmantot IKT platformas, kas izstrādāti no SAM 2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” finansējuma, piemēram, oficiālā elektroniskā adrese u.c.), strādāt un mācīties, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Zināšanas ir pieejamas viegli, ir daudz un dažādi zināšanu un prasmju apguves iespēju – var skatīties video pamācības Youtube kanālos (piemēram, mana.latvija.lv publicētās e-pakalpojumu video pamācības), mācies tiešsaistes platformās, apmeklēt tiešsaistē meistarklases u.c. Arvien populārākas ir kļuvušas mācības pēc pieprasījuma un pašvadītā mācīšanās. Tas nozīmē arī to, ka gan darba devējam ir jāatvēl laiks darbinieku mācībām, gan darbiniekam pašam jāgrib un jāprot apgūt ko jaunu.

22.marts
Digitālās nedēļas atklāšana: Kā mainīt sabiedrības paradumus un prasmes, izmantojot esošās iespējas?
Lasīt vairāk

23.marts
Digitālās prasmes ikdienai
Lasīt vairāk