Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns paredz atbalstu digitālās transformācijas pasākumiem 365,2 miljonu eiro apmērā.

Dokumenti un informācija par paredzēto laika grafiku ir pieejama https://www.esfondi.lv/atveselosanas-un-noturibas-mehanisms