06.01.2016

Eiropas Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par Vides trokšņa direktīvu normatīvās atbilstības un izpildes programmas ietvaros (Fitness Check). Aptaujas anketa izstrādāta ar mērķi novērtēt Vides trokšņa regulējuma efektivitāti un lietderību.

Anketa līdz 2016. gada 28. martam ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_2015_en.htm

Plašāka informācija par Eiropas Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (Regulatory Fitness and Performance programme - REFIT) pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_lv.htm