Lūdzu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju sniegt atzinumus uz Ministru kabineta 2021. gada 16.marta sēdi.

1.

Iesniegšanas pamatojums

Rīkojuma projekts izstrādāts pamatojoties uz 2021.gada 9.marta Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 6.§ “Informatīvais ziņojums “Par epidemioloģiskās drošības prasībām sabiedriskajā transportā, to ievērošanu un kontroli” 4. punktu.

2.

Valsts sekretāru sanāksmes datums un numurs

Nav attiecināms.

3.

Informācija par saskaņojumiem

Rīkojuma projekts tiek virzīts steidzamības kārtā un izsūtīts Satiksmes ministrijai, Finanšu ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai un Latvijas Lielo pilsētu asociācijai informācijai.

4.

Informācija par saskaņojumiem ar Eiropas Savienības institūcijām

Nav attiecināms.

5.

Politikas joma

Publiskās pārvaldes politika.

6.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītājas vietniece Dzintra Muzikante.

7.

Uzaicināmās personas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Ilze Oša.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītāja Diāna Orlovska.

8.

Projekta ierobežotas pieejamības statuss

Rīkojuma projektam un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai) nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss.

9.

Cita informācija

Nav.

10.

Saistība ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa noteikšanu valstī

Nav.

11.

Ministru kabineta lietas pamatojums

Nav.

12

Steidzamības pamatojums

 

 

Ņemot vērā nelielo Covid-19 saslimstības samazināšanos, jauno Covid-19 paveidu izplatīšanos citās Eiropas valstīs un inficēšanās riskus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta izmantošanu, ar Ministru kabineta 2021. gada 9. marta sēdes protokollēmumu uzdots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, paredzot pašvaldībām pienākumu noteikt ierobežojumus pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai pilsētu maršrutos pasažieru skaita maksimumstundās.

13.

Jautājuma savlaicīgas neiesniegšanas iemesli

Jautājums iesniegts iespējami savlaicīgi.

14.

Lēmuma pieņemšanas galīgais termiņš

2021. gada 16. marts.

Pielikumā:

1. Rīkojuma projekts 

2. Rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)