Gulbenes novada Gulbenes pilsētas VPVKAC
Reģionālās nozīmes attīstības centrs

Ābeļu iela 2
Gulbenes pilsēta
Gulbenes nov.
LV-4401
Pirmdiena: 8:00 – 17:00
Otrdiena: 8:00 – 17:00
Trešdiena: 8:00 – 17:00
Ceturtdiena: 8:00 – 17:00
Piektdiena: 8:00 – 16:00
gulbene@pakalpojumucentri.lv
+371 66954879