Informācija par pašvaldību iedzīvotāju skaitu, budžetu, esošajām sadarbībām un pārvaldības attīstības iespējām jaunizveidotajās pašvaldībās.

Pievienota arī apvienojamo pašvaldību sagatavotā un domēs apstiprinātā reorganizācijas plāna konstatējuma daļa, kurā ietverta informācija par institūcijām, mantu un saistībām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas" 23. un 23.1 punktam.
Informācija tiks papildināta.