Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.– 2027. gadam” un MK protokollēmums par tā apstiprināšanu.

Aprites stadija:

Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, VSS-412, 13.05.2021.

Ierosinājumus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 30. maijam.

Dokumenti:

 

Atbildīgais:

V. Šļaukstiņš, tālr. 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021.– 2027. gadam” un MK protokollēmums par tā apstiprināšanu.

Aprites stadija:

Dokumentu projekti pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Ierosinājumus lūdzam iesniegt līdz 2021. gada 3. maijam.

Dokumenti: Informatīvais ziņojums  un protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

V. Šļaukstiņš, tālr. 67026523, valdimarts.slaukstins@varam.gov.lv